Augment Quadre Social Imprimeix Correu electrònic
Augment Quadre Social
V Congrés Districte 2202
Logroño, 17 de maig del 2012

 

La meva aportació a aquest V Congrés del Districte 22012 és per resumir els conceptes que considerem necessaris per portar a terme el propòsit que ens marquem a l'inici de l'any: augmentar el nombre de socis i evitar les baixes. Vull agrair, per tant, a Rosa Ribas, Carmele García i Javier Aragüena que van aportar el seu temps i les idees que resumirem en aquesta exposició.

La meva intervenció serà per exposar breument el que nosaltres creiem necessari per tal de realitzar una bona tasca en aquest sentit i planificar la nostra acció.
Pensem que, en primer lloc, hem d'analitzar on podem trobar nous socis; en segon lloc, com fer-ho perquè s'interessin; i en tercer lloc quan, és a dir, en quin moment de la seva vida poden interessar-se per Rotary.

Hem de tenir present que l'augment del quadre social del nostre club és una labor personal, només nosaltres aconseguirem atreure nous socis, especialment si tenim un club actiu amb accions socials i projectes.

Quan pensem en algú com a possible rotari, hauríem de tenir un esquema mental de com ha de ser el rotari ideal: rotari ideal és aquell que està preocupat per les desigualtats socials, aquell que en la seva vida familiar, social i laboral aplica els principis ètics i morals, que s'implica amb els projectes del club, que assisteix a les reunions setmanals, que acudeix a les reunions del Districte i participa activament en els actes socials, aporta idees i les treballa. Rotari és aquell que coneix Rotary i s'enorgulleix de pertànyer a l'associació sense ànim de lucre més complexa i important del món.

Si tenim una idea de com és el que estem buscant, ens serà molt més fàcil saber on buscar-ho. Cadascú de nosaltres coneix el seu cercle proper o no tan proper, persones que encaixarien en el perfil que hem elaborat. Ens centrarem en els que tenen inquietud i preocupació pels problemes dels seus conciutadans, per la fam, les malalties, la pobresa, la indigència... Persones considerades en la seva ciutat, respectades per la seva honestedat en l'àmbit familiar, social i laboral, o perquè el seu criteri té un valor per a la resta dels ciutadans.

Tindrem en compte la seva classificació, tot i que no la considerarem imprescindible. Pensarem en aquells que d'una manera directa o indirecta han tingut coneixement de Rotary i, sens dubte, en els antics rotaris. Poden haver canviat els motius pels quals van deixar el club, per la qual cosa un anàlisi de les circumstàncies que van motivar la seva baixa i una valoració de la seva situació actual poden afavorir la seva reinserció.

Un altre dels apartats que analitzem és buscar quins arguments podem utilitzar per convèncer i com els aprofitarem.

Els arguments que busquem són senzills, es fan palesos en tenir un bon coneixement de Rotary i del nostre club.

Per presentar Rotary hem de conèixer-lo suficientment: la seva labor al món, les seves accions en el camp de la salut, especialment la campanya de vacunació per eradicar la poliomielitis, l'educació, la formació, la seva lluita contra la pobresa i la fam, el seu treball a favor de la pau i la seva influència en els organismes internacionals.

Fem tan real com sigui possible la filosofia rotària i mostrem a través del nostre club com és el Rotary.

Hem de recolzar-nos en el nostre club, hem de pregonar com és i què fa, com són els seus socis, com són les reunions setmanals, com són els seus projectes i les seves realitats, com fomenta l'amistat i la companyonia. Només amb un club actiu amb socis entusiastes que cultiven l'amistat com a mitjà per ajudar al necessitat ens donarà motius suficients per interessar al possible rotari.

Voldria remarcar un fet que considero molt important a la vida del nou rotari: el coneixement de què és Rotary, com és i quina és la seva activitat. Per això existeix la figura del padrí. Però en moltes ocasions no disposa del temps i, a vegades, de la formació per instruir. Així doncs, proposaria a tots els clubs que creessin la figura de l'instructor, la persona que, sense interferir en la que a tots els efectes seria el padrí, formaria al nou rotari.

El tercer apartat que analitzem és, com he dit abans, l'època de la vida en què poden donar-se les millors condicions per entrar al nostre club, i aquesta situació és diferent en cada cas.

Aquí no hi ha cap regla, pot ser el que passa directament de rotarac a rotari, o el que acaba de jubilar-se i pot decidir quina serà la distribució del seu temps i en quin lloc hi cap una activitat social. Si decidís connectar amb Rotary hi trobaria amistat, podria rendibilitzar relacions socials i treballar en projectes on aplicar tots els seus coneixements i l'experiència acumulats. Pot ser també aquell que té la capacitat de continuar amb les seves activitats laborals o professional i trobar el temps suficient per dedicar-lo a Rotary.

Per completar una mica més l'esquema dels arguments per a la captació de nous socis, convé saber què ens exigeix Rotary i què ens ofereix.

Què ens demana Rotary?

- Una inquietud i preocupació per les necessitats en l'àmbit de la nostra comunitat i també a nivell mundial.
- Il·lusió i entusiasme per aquest compromís.
- Aprofitament dels nostres coneixements i dels nostres contactes personals.
- Una mica del nostre temps.
- Una reunió setmanal.
- Acudir a les reunions del Districte.
- Una quota anual.
- I generositat en les nostres donacions voluntàries.

Què ens ofereix?

- Satisfacció personal.
- Ajuda econòmica pels nostres projectes.
- Connexions professionals a nivell nacional i internacional.
- Garantia d'honestedat en tots els nostres contactes.
- Garantia d'observació de les normes d'ètica en les nostres relacions professionals i empresarials (prova quàdruple).
- Participació en projectes internacionals.
- I garantia absoluta en la utilització dels recursos i sense costos administratius.

Resumint el contingut exposat, crec que "un club actiu amb participació en les necessitats ciutadanes i un soci entusiasta i coneixedor de Rotary serien les premisses ideals per augmentar el nombre de socis".

 

August Moret
President del Comitè per a l'augment del quadre social